606 28 20 65 annabielesza@wp.pl

O psychoterapii

 

Psychoterapia (z greckiego: psyche – dusza i therapein – leczyć) – to metoda leczenia zaburzeń i problemów natury psychologicznej, której podstawowymi narzędziami są: rozmowa oraz relacja między psychoterapeutą i pacjentem.

Psychoterapia psychodynamiczna to koncepcja, na której opieram się w mojej pracy.  Jest to taki rodzaj psychoterapii, który pozwala  dotrzeć do przyczyn trudności, mających często swoje źródło w nieświadomości.  Ten sposób pracy psychoterapeutycznej pomaga   w lepszym rozumieniu siebie, w rozpoznaniu powtarzanych, niekorzystnych schematów myślenia i zachowań oraz w nauczeniu się nowych sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi. Stwarza szansę na pozbycie się lub znaczące zmniejszenie objawów. Dzięki psychoterapii możemy  odzyskać  oparcie w sobie i poczucie kontroli nad swoim życiem.

Zachęcam do rozważenia konsultacji psychoterapeutycznej  i skorzystania z psychoterapii osoby, które:

 • przeżywają trudne, konfliktowe sytuacje,
 • doświadczają lęku, napięcia, dręczących myśli,
 • mają obniżony nastrój albo nie radzą sobie z wahaniami nastroju,
 • czują się przeciążone stresem,
 • mają kłopoty ze snem,
 • narzekają na dolegliwości psychosomatyczne,
 • nie radzą sobie w kontaktach z innymi,
 • przeżywają trudności w związkach,
 • czują się bezradne w relacjach z dziećmi,
 • doświadczają pustki i braku sensu,
 • potrzebują psychicznego wsparcia,
 • zależy im na lepszym poznaniu i rozumieniu siebie,
 • szukają możliwości zmiany.

Kontakt ze mną

Zgoda

7 + 13 =

Anna Bielesza Psycholog Psychoterapeuta