606 28 20 65 annabielesza@wp.pl

Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa

Proponowana  jest osobom przeżywającym kryzys (np. z powodu utraty bliskiej osoby, rozstania, choroby, innych trudnych sytuacji życiowych),  podejmującym ważne decyzje oraz tym, którzy mają dolegliwości np. w postaci lęków, pobudzenia, bezsenności, objawów fizycznych, trwające od niedawna. Tego typu terapia to kilka do kilkunastu spotkań, odbywających się w stałym terminie,  z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Już na początku terapii ustala się ilość sesji i termin zakończenia. Sesja  terapeutyczna w terapii krótkoterminowej trwa 50 minut.

Kontakt ze mną

Zgoda

13 + 1 =

Anna Bielesza Psycholog Psychoterapeuta